Milí rodičia, ak máte predbežný záujem o vzdelávanie a starostlivosť Vášho dieťaťa v školičke, vyplňte
nám prosím tento formulár. Následne Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe,
našich kapacitných možnostiach, či študijnom programe. Nižšie uvedený formulár môžete použiť
v prípade záujmu o základnú školu, ročníky 1. až 6. a materskú školu.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.