Základná škola

Súkromná základná škola, Panenská 4, Bratislava

Adresa: Panenská 4, 811 03, Bratislava

info@skolicka.sk

+421907244547

Materská škola

Súkromná materská škola, Panenská 4, Bratislava

Adresa: Panenská 4, 811 03, Bratislava

info@skolicka.sk

+421907244547

Zriaďovateľ

Veľká – Malá – Škola

Haydnova 25

811 02 Bratislava

IČO: 42 369 479

DIČ: 21 20 10 98 38

IBAN: SK 17 0200 0000 0033 6274 6559