Jana Maľová – pedagóg materskej školy

Pedagóg pre triedu Lienok.