Libuša Tomášková – riaditeľka materskej školy

Pedagóg pre triedu predškolákov.