Martina Rosová – riaditeľka základnej školy

Svojím pedagogickým prístupom sa usiluje podporovať to, aby deti mohli vyrastať v zdravom, bezpečnom, podnetnom a tvorivom prostredí. Jej presvedčením je, že škola i škôlka rodinného typu by mala deťom pomôcť cítiť sa “ako doma”, a teda vytvoriť im priestor pre autentický rozvoj podľa ich individuálnych potrieb.

Pedagogické vzdelanie získala pre rôzne stupne výchovy a vzdelávania a s rozličným zameraním; od predškolskej pedagogiky a učiteľstva pre primárne vzdelávanie (PdgF UK v Bratislave), cez špeciálnu pedagogiku, zameranie na sluchovo postihnutých (PdgF UK v Bratislave, Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave). Štúdium si rozširovala aj v zahraničí (medzinárodná škola ICMI v Indii). Je absolventkou biblickej školy Christiana pre pracovníkov s deťmi. Učiteľstvo je nielen jej profesiou ale aj záľubou. Preto svoje pedagogické vedomosti a zručnosti stále rozširuje. Získala Certifikát v metodike výučby matematiky podľa prof. Hejného.

Má tiež rozsiahlu pedagogickú prax. Pracovala ako učiteľka v materskej škole a ako asistentka učiteľa a učiteľka v škole OZ Milované dieťa. Má lektorské skúsenosti; niekoľko rokov pôsobila ako pedagóg v tíme biblickej školy Christiana, školila pracovníkov s deťmi na rôznych kurzoch, seminároch, skoleniach, detských táboroch a konferenciách. Pravidelne viedla tím detských pracovníkov v OZ Christiana, pracovala v detských táboroch, pri organizovaní rôznych programov pre deti a cele rodiny. Založila a niekoľko rokov viedla DKC Ako Doma, ktoré dodnes funguje v Bratislave – v mestskej časti Dúbravka.

Je vedúcou pedagogického tímu školy a v tomto školskom roku učí triedu prváčikov.