Paulína Čalfová – zriadovateľ

Je nositeľkou vízie školy, ktorá vychádza z jej špecifického záujmu o komunitný rozvoj. Roky sa zaujíma o to, ako možno vytvoriť v spoločnosti priestor pre rast hodnotovo i vnútorne stabilných ľudí, kvalitných odborníkov a zrelých vodcov, ktorí dokážu zaujať svoje miesto v spoločnosti a neboja sa napĺňať svoje životné poslanie. Kvalitné vzdelávanie má v tomto horizonte dôležitý význam.

Jej profesionálne zameranie sa profilovalo cez štúdium a osobné skúsenosti v širokom spektre a zábere; vyštudovala Štátne konzervatórium v Bratislave a Biblickú univerzitu Harvest International Ministries v Českej republike. Štúdium si  rozširovala  v zahraničí na prestížnej Weber College v USA a Live School 2000 v Juhoafrickej republike. Následne sa zapojila do programu Comunity development v oblasti Karamajong (Uganda). Pobyt v zahraničí sa stal pozitívnym medzníkom v jej osobnom aj profesijnom živote. Osobný príklad vedúcich osobností oboch škôl, ktorí mali na zreteli budovanie ľudí viac, než budovanie ich úspešných organizácií, zanechal výraznú stopu v jej pohľade na vzdelávanie a na priority sociálneho rozvoja detí i dospelých. Po návrate do vlasti sa venovala práci s komunitou v rámci projektov zameraných na osobnostný rozvoj a vzdelávanie. S príchodom rodiny sa prirodzene jej záujem rozšíril o problematiku výchovy a vzdelávania detí a mládeže. V tejto oblasti bola iniciátorom niekoľkých úspešných projektov týkajúcich sa detských centier. Budovanie školy rodinného typu sa opiera o mnohé skúsenosti z tejto práce.